pl en

Budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego UG, Gdańsk (Polska)